1 juni 2016

En ny detaljplan för Prästgårdsängen

2015 var året då Prästgårdsängen fyllde femtio. Ett halvt sekel har gått sedan de första hyresgästerna flyttade in i vad som var tänkt att bli ett levande kvarter med ett rikt serviceutbud inpå knuten. Idag kan vi konstatera att Prästgårdsängen är en välbevarad femtioåring, men att utvecklingen av den livfulla stadsdelen kom av sig med tiden. Det är dags för en ny satsning.

En klok utveckling

Det förslag på förtätning och utveckling av Prästgårdsängen som läggs på bordet idag är resultatet av ett mångårigt arbete. Vägen hit har inte varit spikrak, men med facit i hand ser vi att även bakslagen har fört något gott med sig. Detta är inte bara den tredje detaljplanen som vi har tagit fram inom ramen för vår nysatsning, det är också den klokaste. Sedan slutet av 2014 samarbetar vi med Semrén & Månsson Arkitekter och det är tillsammans med dem som planen har utformats.

Var är vi i processen?

Vi har idag ett konkret förslag på en ny detaljplan för Prästgårdsängen. Det är kommunen som ansvarar för planprocessens olika delar. Den 1 juni – 16 augusti är perioden som Göteborgs Stad har valt att ställa ut detaljplanen för Prästgårdsängen på samråd, vilket innebär att du som medborgare kan tycka till om den. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bli en del i det fortsatta arbetet med förslaget. På Göteborgs Stads webbplats ligger all information om planen ute. Det är också där du lämnar eventuella synpunkter som du vill ska diarieföras.

Har du frågor eller funderingar om vad detaljplanen innebär eller om tankarna bakom den, får du gärna kontakta oss.