20 april 2021

Mark- och miljööverdomstolens domslut

Den 16 april 2021 fastställde Mark- och miljööverdomstolen Kommunfullmäktiges i Göteborgs beslut från 22 februari 2018 att anta detaljplan för bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen.
För mer information besök:
https://www.domstol.se/mark–och-miljooverdomstolen/

Vi på Örgryte Bostads AB kommer att återkomma med ytterligare information om områdets framtida utveckling.