Prästgårdsängen växer

Prästgårdsängen är på väg att bli ett både tätare och öppnare område och växer med omkring 440 bostäder. I planerna ingår även flera nya lokaler för service och kommersiell verksamhet – dels längs med Danska Vägen, dels kring ett nybyggt torg. Utvecklingen av Prästgårdsängen genomförs av Örgryte Bostads AB i samarbete med Majvik Bygg. Semrén & Månsson är ansvariga arkitekter.

Här kan du läsa mer om visionen, planerna och vägen mot ett nytt Prästgårdsängen.

Vision

Ett levande och tryggt kvarter som öppnar sig mot omvärlden. Så kan visionen för Prästgårdsängen sammanfattas. Genom att bygga fler och mindre lägenheter ger vi nya grupper tillgång till det populära läget. Fler invånare ger också ett bättre underlag för de nya butiker, kaféer, restauranger och serviceverksamheter som vi bereder plats för.

I idéerna för Prästgårdsängens utveckling ingår – förutom fler bostäder – bland annat ett nytt torg och en rad publika verksamheter längs med Danska Vägen. Genom att skapa fler naturliga mötesplatser och ett bra serviceutbud vill vi ge de boende förutsättningar för en bekväm och trygg vardag.

Genom att ingjuta nytt liv i området vill vi anpassa Prästgårdsängen till 2000-talet. Varje tid har sina föreställningar om det ideala boendet. På sextiotalet såg man avskildhet som trygghetsskapande, vilket resulterade i kvarter som slöt sig mot omgivningen. Idag tänker vi annorlunda – men ändå lika. Trygghet är lika viktigt nu som förr men uppnås hellre genom tillgänglighet, folkliv och ljus. Den insikten tar vi med oss när vi låter Prästgårdsängen växa vidare.

För oss är det tydligt vilka värden som måste bevaras och vilka som saknas. Vi vill se en utveckling som gör att fler kan hitta hit, samtidigt som våra befintliga boende får bekräftat att de är på rätt plats.

Visionsbild
Visionsbild av kvarterets
framtida förtätning