Om Örgryte Bostads AB

Husen på Prästgårdsängen ägs och förvaltas av Örgryte Bostads AB. Bolaget är sedan 1960-talet samägt av flera fastighetsbolag – i nuläget fem till antalet: Stena Fastigheter AB, Källfelt Byggnads AB, Ernst Rosén AB, Marolo Fastigheter AB och Walter Lundborg Byggnads AB.