Om Örgryte Bostads AB

Örgryte Bostads AB äger och förvaltar hyresfastigheten vid Prästgårdsängen. Verksamheten drivs av en styrelse, i vilken samtliga ägare har en egen representant. Bengt Gustavsson är extern styrelseordförande. Barbora Danese Pohorela, vd för Örgryte Bostads AB, är föredragande i styrelsen.

Örgryte Bostads AB har en egen lägenhetskö, i vilken presumtiva hyresgäster kan få ställa sig efter ett personligt besök på kontoret.