5 oktober 2017

Stamrenoveringen framskjuten

Vi har tidigare informerat om att vår välbehövliga stamrenovering skulle inledas i höst. Som det ser ut nu kommer starten i stället att ske i januari 2018.

Fördröjningen beror på att kommunen inte har gett oss det så kallade startbeskedet som vi behöver. Vår renovering är bygganmälningspliktig och vi lämnade in en bygganmälan i juli, men den har inte hanterats hos kommunen ännu. Därför har vi bestämt att starta renoveringen först efter årsskiftet.

Trots detta står inte ombyggnationsprojektet helt still. Vi har utsett Flodéns Byggnads AB som entreprenör för att utföra arbetet åt oss. Redan nu har de startat med projekteringen och tagit prover med avseende på miljöfarliga material. Inom kort kommer de att börja riva ytskikt i de tomma lägenheterna i trapphus 5.

Du kan läsa mer om ombyggnationerna under stamrenovering.