Frågor och svar / För hyresgäster / I din lägenhet

Får jag måla och tapetsera i min lägenhet?

Det går bra att måla och tapetsera i din lägenhet så länge arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att om förändring och färgval blir allt för extrem kan du bli ersättningsskyldig den dag du flyttar.