Frågor och svar / För hyresgäster / I din lägenhet

Spärra nyckel

Har du tappat bort, eller av annan anledning vill spärra en nyckel kan du kontakta oss på Örgryte Bostad. Vi behöver då veta färgen på den nyckel som ska spärras bort ur låssystemet. Vi tar en administrativ avgift för att spärra en nyckel på 300 kr.