Frågor och svar / För hyresgäster / Sophantering

Hur sorterar jag mitt avfall?

På Prästgårdsängen har vi inga miljöstationer ännu. Dina vanliga hushållssopor slängs i uppgångarnas sopnedkast. Tänk på att det är absolut förbjudet att slänga glas i sopnedkastet. Sortera gärna ditt vanliga avfall och lämna i någon av återvinningsstationerna på Kärralundsgatan eller Prästgårdsgatan. Vi har en container för grovsopor varannan månad, tider när du kan slänga avfall där finns i hissarna.