Lokal & parkering

Lediga lokaler

På Prästgårdsängen kan vi erbjuda både kommersiella lokaler för kontor i olika storlekar och förråd/lager.

Parkering och elbilsladdning

I våra garage finns P-platser i ett öppet garage, inburade parkeringsplatser och enskilda garage. För plats i de enskilda garagen kan du ställa dig i kö.

Har du el-bil kan vi erbjuda en möjlighet till att lösa ett förmånligt parkeringstillstånd (e-tillstånd) till Göteborg Energis laddplatser som är lokaliserade vid infarten till garaget. Genom att lösa ett 30 dagars tillstånd ges ni möjlighet att antingen dag- eller nattid parkera och ladda enligt Göteborg Energis taxa. Det är ett begränsat antal tillstånd som gäller i mån av plats. Tillstånden är exklusiva för Prästgårdsängens befintliga hyresgäster och ni måste hyra en P- eller garageplats för att även få teckna ett e-tillstånd.

Tyvärr kan vi nu (sommar 2023) tillfälligt inte erbjuda e-tillstånd. Vi jobbar på en snar lösning.

Hyra lokal eller parkering?

Vill du ställa dig i garagekön eller hitta en ledig lokal? Börja med att kontakta oss på mail; info@oba.se eller telefon: 031-40 12 40.