Frågor och svar / För hyresgäster / Avtal & hyra

Vad gäller om jag vill hyra ut i andra hand?

Du kan få hyra ut din lägenhet i andra hand om du har beaktansvärda skäl. Vi följer branschorganisationen Fastighetsägarnas riktlinjer. Tänk på att ansöka i god tid, under juni, juli och augusti är handläggningstiden 8–10 veckor. Kom ihåg att det fortfarande är förstahandshyresgästen som ansvarar för lägenheten. Från och med 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand. 

Dessutom ändras reglerna för inneboende och lägenhetsbyte. Förändringar innebär lagskärpningar som berör missbruk av hyresrätten. Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd, du får inte ta ut högre hyra än du själv betalar, du måste bo i lägenheten för att ha inneboende, lägenhetsbyte ska godkännas, sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott och du måste anmäla folkbokföringsadress.

Kontakta Kundansvarig vid frågor och mer information. Avtal, fullmaktsblankett och hur du gör hittar du under blanketter.

Checklista vid andrahandsuthyrning:

  • Se till att du har andrahandsavtal i tre original
  • Gör din andrahandsansökan. Skicka med intyg från arbetsgivare eller skola för den tid du vill hyra ut lägenheten. Har du andra skäl, skriv ner dessa tydligt på din ansökningsblankett
  • Skriv ner adress och telefonnummer till din nya, tillfälliga bostad eller till en kontaktperson så att vi kan nå dig. Har du under uthyrningsperioden inte möjlighet att sköta dina åtaganden behöver du skicka in en fullmakt på någon som kan göra det åt dig