Ladda elbil

Har du el-bil kan vi erbjuda en möjlighet till att lösa ett förmånligt parkeringstillstånd (e-tillstånd) till Göteborg Energis laddplatser som är lokaliserade vid infarten till garaget. Genom att lösa ett 30 dagars tillstånd ges ni möjlighet att antingen dag- eller nattetid parkera och ladda enligt Göteborg Energis taxa. Det är ett begränsat antal tillstånd som gäller i mån av plats. Tillstånden är exklusiva för Prästgårdsängens befintliga hyresgäster och ni måste hyra en P- eller garageplats för att även få teckna ett e-tillstånd.

TYVÄRR KAN VI NU I (SOMMAR 2023) TILLFÄLLIGT INTE ERBJUDA E-TILLSTÅND. VI JOBBAR PÅ EN SNAR LÖSNING.