Vad finns det för parkeringsalternativ?

I det gemensamma garaget finns P-platser att hyra samt även särskilda P-tillstånd för laddplatser. Det finns även burplatser, där du delar en låsbar bur med andra hyresgäster. Vi har också ett mindre antal enskilda garage som du har möjlighet att ställa sig i kö till. Hyran för de här platserna justeras vid varje årsskifte. Kontakta oss på mail; info@oba.se eller telefon: 031-40 12 40 för att ställa dig i garagekön.